Fogászati adhezívek

Először egy összefoglaló ábrában szeretném bemutatni az adhezívek jelenlegi csoportosítását. Későbbi napokban néhány gyakorlatban hasznos információt, alkalmazási trükköt ismertetnék. Természetesen a felmerülő kérdéseket is igyekszem megválaszolni.
A bal oldalon a régebbi generáció alapú csoportosítás szerepel, míg a jobb oldalon az újabb, főleg a klinikai felhasználás alapján történő csoportosítás látható. Amennyiben szeretnénk átlátni a csoportosítások összefüggéseit az X jelzések nyújtanak segítséget.
A 4. generációs adhezívek kizárólag etch and rinse, azon belül a total etch koncepcióba illeszkednek.
Az 5. generáció a 4. generáció egyszerűsített rendszere, hasonlóan etch and rinse total etch alkalmazással.
A 6. generáció teljes mértékben az önsavazó koncepcióhoz tartozik és 2 különálló lépésben alkalmazandó.
A 7. generáció önsavazó rendszer a 6. generáció egyszerűsített változata, valódi 1 lépéses rendszer. Hatékonyságuk növelésére javasolt a zománc szelektív savazása.
Az Univerzális adhezívek egy igen különleges csoportot képviselnek. Összetételüke tekintve önsavazó adhezívek, azonban jellegzetes komponenseik lehetővé teszik az alkalmazásuk variabilitását. Lehetnek csak önsavazó módban alkalmazva, szelektív savazással növelhető a hatékonyságuk a zománc felszínen. A total etch mód alkalmazásával azonban a dentin savazása önsavazó adhezív alkalmazásával kombinálva nem feltétlenül kedvező.
A 8. generáció főleg az üvegionomerek self-adhéziós koncepciójára épül, bár egyes esetekben a töltőanyagot tartalmazó adhezíveket sorolják ebbe a csoportba.
Sajnálatos módon az azonos generációkhoz tartozó, vagy éppen a klinikai alkalmazásnak megfelelően egy csoportba tartozó adhezívek nem feltétlenül mutatnak hasonló eredményességet. Ennek hátterében az adhezívek komponenseinek igen változatos kombinációi tehetők felelőssé.

Fogászati adhezívek