Elnökség

A vezetőség mandátuma érvényes: 2020.09.01 – 2023.09.01.

Dr. Lempel Edina

Dr. Lempel Edina - MERT Elnök

Dr. Lempel Edina a Pécsi Tudományegyetem Konzerváló fogászati és Parodontológiai Tanszékén egyetemi docensként dolgozik. Fogorvosi diplomáját 2000-ben szerezte, majd Fog- és szájbetegségek szakorvosa (2002), Konzerváló fogászat és fogpótlástan (2006), valamint Endodoncia (2019) szakvizsgát szerzett. PhD fokozatát (2015) „A műgyanta bázisú tömőanyagok anyagtani és biokompatibilitási vizsgálatai” címmel védte meg, majd 2020-ban habilitált. Tagja a Magyar Fogorvosok Egyesületének, elnökségi tagja a Magyar Endodonciai Társaságnak, valamint alapító elnökségi tagja a Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaságnak. Betegellátó, oktatói és kutatói feladatkörben dolgozik. Fő szakterülete az adhezív/esztétikus fogászat, kutatói munkája is ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Publikációinak fő témája a kompozit tömőanyagokkal kapcsolatos anyagtani és klinikai vizsgálatok. Adhezív fogászat témakörben 2020-ban 3 évre elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. A hallgatók tudományos kutatási törekvéseit is támogatja, számos Tudományos Diákköri hallgató témavezetését látta/látja el. Oktatói tevékenységéért 15 alkalommal ítélték oda a „Kiváló gyakorlatvezető” elismerést. Anatómikus fogfelépítésből évente szervez egyhetes posztgraduális klinikai gyakorlati továbbképzést. Unikumnak számít, hogy a kurzuson a résztvevők betegkezelést végezve sajátíthatják el a fogfelépítés fortélyait. Fő törekvése az adhezív fogászat elméleti és gyakorlati ismereteinek magas szintű művelése, terjesztése és a fiatalok témában való támogatása.
Dr. Martos Renáta - MERT Titkár

MERT ALAPÍTÓ TAG

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló fogászat és Endodoncia nem önálló tanszéken dolgozik egyetemi adjunktusként

szakvizsgái: Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Fogszabályozás

szakterülete: az esztétikai tervezés és rehabilitáció, frontfogak felépítése és a regeneratív endodoncia

tudományos érdeklődési terület: Kutatási területe a direkt esztétikus felépítéssel kapcsolatos anyagtan, 2021-ben PhD fokozatot is szerzett fogászati anyagtani vizsgálatok témakörben. Évről évre folyamatosan részt vesz a magyar és külföldi hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában, illetve posztgraduális képzésekben.

Hitvallása a folyamatos tanulás, a munka, szakma iránti alázat és a fiatalok támogatása.

Dr. Martos RenátaVasziné Dr. Szabó Enikő

Vasziné Dr. Szabó Enikő - MERT Pénztáros

egyetemi adjunktus: Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika

végzettségek, szakvizsgák: Fog- és Szájbetegségek, Konzerváló Fogászat és fogpótlástan, Endodontia, 2007-ben doktorált Neuroendokrinológiából

2013 óta oktat, kutat és lát el betegeket a klinikán. A kompozitok és adhezívek témakörben tart graduális, posztgraduális és szintentartó előadásokat.

alapítótag: Magyar Esztétikus és Restauratív Társaság

tag: Magyar Fogorvosok Egyesülete

elnökségi tag: Magyar Endodontiai Társaság

díjak: Kiváló Oktató

kutatási területe: az endodontiai irrigáló oldatok penetrációs készsége dentin tubulusokba, hatékonysága revízió esetén és hatásuk a dentinre, különös tekintettel a hipetiszta klórdioxidra
Dr. Tóth Zsuzsanna (Zsoldos Gézáné)

MERT ALAPÍTÓ TAG - a társaság az ő kezdeményezésére alakult

egyetemi docens: Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika (2012-2020 között igazgató)

végzettségek, szakvizsgák: Ph.D. fokozat, Fog- és szájbetegségek, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Endodontia szakvizsga

elnökségi tag: Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság Magyar Endodontiai Társaság

tag: Magyar Fogorvosok Egyesülete (korábban főtitkár, elnökségi tag), ORCA (European Organisation for Caries Research, korábban főtitkár, társ-elnök, tanácsadó testületi tag), Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, European Society of Endodontology, Magyar Táplálkozástudományi Társaság

díjak, kitüntetések: Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, Hargita Megyei Tanács (2003) kitüntetettje, Batthyány-Strattmann László díj (2016), Semmelweis Egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű (2021) tudományos érdeklődési területe: endodontia, prevenció, klinikai és experimentális cariológia, dentális erózió

A graduális és posztgraduális (magyar, német angol nyelvű) fogorvosképzés elkötelezettje.

Dr. Tóth ZsuzsannaDr. Vág János

Dr. Vág János

MERT ALAPÍTÓ TAG

Semmelweis Egyetem, Konzerváló Fogászati Klinika docense és igazgatója

végzettségek, szakvizsgák: fog- és szájbetegségek szakorvosa (1997) és Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa (2006), Tudományos PhD fokozatot 2003-ban szerzett

Az Egyetemen rendszeresen tart előadásokat. Jelenleg több PhD hallgató és Tudományos Diákköri hallgató téma vezetését látja el.

2003-tól 2005-ig tanulmányúton vett részt Írországban a Dublin Dental School & Hospital, Trinity colleges egyetemen kutató laborjában a Wellcome Trust Travelling Research fellowship ösztöndíjával.

tag: Magyar Élettani Társaság, a Magyar Fogorvosok Egyesülete

Elnökségi tag a Magyar Endodontiai Társaságban. Alapító tag és korábbi elnöke a Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaságnak. Alapító tag és elnökség tag a Magyar Digitális Fogászati Egyesületnek.

Fő kutatási témája az individuális karakterisztika jellemzése, jelentősége és feltérképezése a szájüregben korszerű digitális módszerek segítségével.

Nyolc tudományos pályázat témavezetője. 2018-2019 között szakmai vezetője volt a KFI_16-1-2017-0409 pályázatnak, aminek a végén egy fogászati implantátumhoz használható anatómikus gyógyulási csavar prototípusát fejlesztették ki, és szabadalmi beadvány is született.
Dr. Fráter Márk

egyetemi adjunktus: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék

végzettségek, szakvizsgák: angol-magyar egészségügyi szakfordító és tolmács, orvos-közgazdász, kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Endodontia

elnökségi tag: Magyar Endodontiai Társaság, Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság, Magyar Fogorvosok egyesülete

díjak, kitüntetések: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Bolyai + Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, NSK fiatal kutatói díj, ÚNKP – Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, Dr. Losonczy György szobordíj, Körmöczi pályadíj, Szent-Györgyi Albert ösztöndíj

tudományos érdeklődési területek: biomimetikus restauratív fogászat, üvegszálas anyagok, endodoncia

Dr. Fráter MárkDr. Simon Botond

Dr. Simon Botond

MERT ALAPÍTÓ TAG

végzettség: Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga

Rendezvényszervezői tapasztalatának köszönhetően sikeresen szerveztünk meg több színvonalas hazai és nemzetközi szakmai rendezvényt, valamint vontunk be számos támogató partnert, hogy segítse a Társaságunk munkáját.
Dr. Döbrentey Zsolt

MERT ALAPÍTÓ TAG

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa

A Kizman Dental Stúdió, valamint az Urban Regeneration Institute fogorvosaként dolgozik a páciensei mosolyának tökéletesebbé tételén.

szakterülete: a direkt restaurációk, azon belül is az frontfogak élpótlása és a diasztéma zárás.

Hitvallása: “ esztétikai szemlélet, átgondolt tervezés, precíz kivitelezés.”

Dr. Döbrentey ZsoltDr. Sáry Tekla

Dr. Sáry Tekla

Dr. Sáry Tekla 29 éves fogorvos. Diplomáját 2017-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán. Ezt követően a nappali ösztöndíjas PhD képzésre jelentkezett, ahol kutatási témája a vitális és gyökérkezelt fogak üvegszálas anyagokkal történő megerősítése volt. A képzést elvégezve 2021. szeptemberben kiváló minősítéssel doktori fokozatot szerezett, a kutatói tevékenységet azóta is folytatja. Mindennapi klinikai munkája során a főbb érdeklődési körei az anterior fogak direkt módszerrel történő felépítése és a restauratív fogászaton belül is az üvegszálas megerősítés. Diplomája megszerzése óta aktívan részt vesz a Szegedi Tudományegyetem graduális oktatásában, IV.éves hallgatóknak az Esztétikai Fogászat kurzus (2016 óta), V. éves hallgatóknak pedig a Kompozit Rétegzés Haladóknak című kurzusok keretein belül (2018 óta). Ezen kívül poszt-graduális kurzust tart 2019 óta direkt anterior restarátumok témakörben.

Jelenlegi munkahelyei: Szegeden az SZTE Fogklinika, Újszegeden a Liget Fogászati és Fogszabályozási Szakrendelő és Budapesten a Cosmodent Fogászat.