Elnökség

A vezetőség mandátuma érvényes: 2020.09.01 – 2023.09.01.

Dr. Lempel Edina

Dr. Lempel Edina - MERT Elnök

Dr. Lempel Edina a Pécsi Tudományegyetem Konzerváló fogászati és Parodontológiai Tanszékén egyetemi docensként dolgozik. Fogorvosi diplomáját 2000-ben szerezte, majd Fog- és szájbetegségek szakorvosa (2002), Konzerváló fogászat és fogpótlástan (2006), valamint Endodoncia (2019) szakvizsgát szerzett. PhD fokozatát (2015) „A műgyanta bázisú tömőanyagok anyagtani és biokompatibilitási vizsgálatai” címmel védte meg, majd 2020-ban habilitált. Tagja a Magyar Fogorvosok Egyesületének, elnökségi tagja a Magyar Endodonciai Társaságnak, valamint alapító elnökségi tagja a Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaságnak. Betegellátó, oktatói és kutatói feladatkörben dolgozik. Fő szakterülete az adhezív/esztétikus fogászat, kutatói munkája is ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Publikációinak fő témája a kompozit tömőanyagokkal kapcsolatos anyagtani és klinikai vizsgálatok. Adhezív fogászat témakörben 2020-ban 3 évre elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. A hallgatók tudományos kutatási törekvéseit is támogatja, számos Tudományos Diákköri hallgató témavezetését látta/látja el. Oktatói tevékenységéért 15 alkalommal ítélték oda a „Kiváló gyakorlatvezető” elismerést. Anatómikus fogfelépítésből évente szervez egyhetes posztgraduális klinikai gyakorlati továbbképzést. Unikumnak számít, hogy a kurzuson a résztvevők betegkezelést végezve sajátíthatják el a fogfelépítés fortélyait. Fő törekvése az adhezív fogászat elméleti és gyakorlati ismereteinek magas szintű művelése, terjesztése és a fiatalok témában való támogatása.
Dr. Martos Renáta - MERT Titkár

MERT ALAPÍTÓ TAG

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló fogászat és Endodoncia nem önálló tanszéken dolgozik egyetemi adjunktusként

szakvizsgái: Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Fogszabályozás

szakterülete: az esztétikai tervezés és rehabilitáció, frontfogak felépítése és a regeneratív endodoncia

tudományos érdeklődési terület: Kutatási területe a direkt esztétikus felépítéssel kapcsolatos anyagtan, 2021-ben PhD fokozatot is szerzett fogászati anyagtani vizsgálatok témakörben. Évről évre folyamatosan részt vesz a magyar és külföldi hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában, illetve posztgraduális képzésekben.

Hitvallása a folyamatos tanulás, a munka, szakma iránti alázat és a fiatalok támogatása.

Dr. Martos RenátaVasziné Dr. Szabó Enikő

Vasziné Dr. Szabó Enikő - MERT Pénztáros

egyetemi adjunktus: Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika

végzettségek, szakvizsgák: Fog- és Szájbetegségek, Konzerváló Fogászat és fogpótlástan, Endodontia, 2007-ben doktorált Neuroendokrinológiából

2013 óta oktat, kutat és lát el betegeket a klinikán. A kompozitok és adhezívek témakörben tart graduális, posztgraduális és szintentartó előadásokat.

alapítótag: Magyar Esztétikus és Restauratív Társaság

tag: Magyar Fogorvosok Egyesülete

elnökségi tag: Magyar Endodontiai Társaság

díjak: Kiváló Oktató

kutatási területe: az endodontiai irrigáló oldatok penetrációs készsége dentin tubulusokba, hatékonysága revízió esetén és hatásuk a dentinre, különös tekintettel a hipetiszta klórdioxidra
Dr. Tóth Zsuzsanna (Zsoldos Gézáné)

MERT ALAPÍTÓ TAG - a társaság az ő kezdeményezésére alakult

egyetemi docens: Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika (2012-2020 között igazgató)

végzettségek, szakvizsgák: Ph.D. fokozat, Fog- és szájbetegségek, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Endodontia szakvizsga

elnökségi tag: Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság Magyar Endodontiai Társaság

tag: Magyar Fogorvosok Egyesülete (korábban főtitkár, elnökségi tag), ORCA (European Organisation for Caries Research, korábban főtitkár, társ-elnök, tanácsadó testületi tag), Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, European Society of Endodontology, Magyar Táplálkozástudományi Társaság

díjak, kitüntetések: Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, Hargita Megyei Tanács (2003) kitüntetettje, Batthyány-Strattmann László díj (2016), Semmelweis Egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű (2021) tudományos érdeklődési területe: endodontia, prevenció, klinikai és experimentális cariológia, dentális erózió

A graduális és posztgraduális (magyar, német angol nyelvű) fogorvosképzés elkötelezettje.

Dr. Tóth ZsuzsannaProf. Dr. Vág János

Prof. Dr. Vág János

MERT ALAPÍTÓ TAG

Semmelweis Egyetem Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika egyetemi tanára és igazgatója

végzettségek, szakvizsgák: fog- és szájbetegségek szakorvosa (1997) és Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa (2006), Tudományos PhD fokozatot 2003-ban szerzett

Az Egyetemen rendszeresen tart előadásokat. Jelenleg több PhD hallgató és Tudományos Diákköri hallgató téma vezetését látja el.

2003-tól 2005-ig tanulmányúton vett részt Írországban a Dublin Dental School & Hospital, Trinity colleges egyetemen kutató laborjában a Wellcome Trust Travelling Research fellowship ösztöndíjával.

tag: Magyar Élettani Társaság, a Magyar Fogorvosok Egyesülete

Elnökségi tag a Magyar Endodontiai Társaságban. Alapító tag és korábbi elnöke a Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaságnak. Alapító tag és elnökség tag a Magyar Digitális Fogászati Egyesületnek.

Fő kutatási témája az individuális karakterisztika jellemzése, jelentősége és feltérképezése a szájüregben korszerű digitális módszerek segítségével.

Nyolc tudományos pályázat témavezetője. 2018-2019 között szakmai vezetője volt a KFI_16-1-2017-0409 pályázatnak, aminek a végén egy fogászati implantátumhoz használható anatómikus gyógyulási csavar prototípusát fejlesztették ki, és szabadalmi beadvány is született.
Dr. Fráter Márk

egyetemi adjunktus: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék

végzettségek, szakvizsgák: angol-magyar egészségügyi szakfordító és tolmács, orvos-közgazdász, kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Endodontia

elnökségi tag: Magyar Endodontiai Társaság, Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság, Magyar Fogorvosok egyesülete

díjak, kitüntetések: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Bolyai + Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, NSK fiatal kutatói díj, ÚNKP – Felsőoktatási Fiatal Oktatói Kutatói Ösztöndíj, Dr. Losonczy György szobordíj, Körmöczi pályadíj, Szent-Györgyi Albert ösztöndíj

tudományos érdeklődési területek: biomimetikus restauratív fogászat, üvegszálas anyagok, endodoncia

Dr. Fráter MárkDr. Simon Botond

Dr. Simon Botond

MERT ALAPÍTÓ TAG

végzettség: Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga

Rendezvényszervezői tapasztalatának köszönhetően sikeresen szerveztünk meg több színvonalas hazai és nemzetközi szakmai rendezvényt, valamint vontunk be számos támogató partnert, hogy segítse a Társaságunk munkáját.
Dr. Döbrentey Zsolt

MERT ALAPÍTÓ TAG

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa

A Kizman Dental Stúdió, valamint az Urban Regeneration Institute fogorvosaként dolgozik a páciensei mosolyának tökéletesebbé tételén.

szakterülete: a direkt restaurációk, azon belül is az frontfogak élpótlása és a diasztéma zárás.

Hitvallása: “ esztétikai szemlélet, átgondolt tervezés, precíz kivitelezés.”

Dr. Döbrentey ZsoltDr. Sáry Tekla

Dr. Sáry Tekla

Dr. Sáry Tekla 29 éves fogorvos. Diplomáját 2017-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán. Ezt követően a nappali ösztöndíjas PhD képzésre jelentkezett, ahol kutatási témája a vitális és gyökérkezelt fogak üvegszálas anyagokkal történő megerősítése volt. A képzést elvégezve 2021. szeptemberben kiváló minősítéssel doktori fokozatot szerezett, a kutatói tevékenységet azóta is folytatja. Mindennapi klinikai munkája során a főbb érdeklődési körei az anterior fogak direkt módszerrel történő felépítése és a restauratív fogászaton belül is az üvegszálas megerősítés. Diplomája megszerzése óta aktívan részt vesz a Szegedi Tudományegyetem graduális oktatásában, IV.éves hallgatóknak az Esztétikai Fogászat kurzus (2016 óta), V. éves hallgatóknak pedig a Kompozit Rétegzés Haladóknak című kurzusok keretein belül (2018 óta). Ezen kívül poszt-graduális kurzust tart 2019 óta direkt anterior restarátumok témakörben.

Jelenlegi munkahelyei: Szegeden az SZTE Fogklinika, Újszegeden a Liget Fogászati és Fogszabályozási Szakrendelő és Budapesten a Cosmodent Fogászat.